Pekemas kennel

Marina Jönsson

Gudmuntorp 602 

24396 Höör

Tel: 0705-854847

marina-jansson@telia.com

Gudmuntor

243 96 Höör

Tel: 0705-854847

marina-jansson@telia.com

243 96 Höör                   602

                                        241 94 ESLÖV              

                                        Tel 0413-33319

                                        Mobil: 0705-85 48 47

                                        marina-jansson@telia.com